Västanede är liksom Svedje medeltida och första konkreta spåren av Västanede är 1333 i samband med
ett gåvobrev av en herr Jorunde bosatt i just "Waestan Aeid" som det hette på den tiden.
Aeid eller Eid eller som i dag Ede var landtungan mellan Hemsjön(Baksjön) och Sicksjön.
Väster om Ede låg alltså "Waestan Aeid" -- inget Ede inget Västanede

För att anknyta till omvärlden så har Nyköpings Gästabud då redan gått av stapeln 15 år tidigare
Sverige var då allierad med Norge via blodsband men Jämtland var defenitivt under Norskt styre sedan 150år.
Innan dess var Jämtland en fri "stat" med lag och rätt med JamtaMot sedan Håkon den Gode från 930

Västanede hör på 1300talet till Rotokiels socken fram till Digerdöden kring 1350
därefter byter sockennamnet till "Hällesjö" som socken heter än i dag.

Håsjö och även Hällesjö drabbades hårt av Digerdöden och "ödesbölen" tomma gårdar fanns överallt.
Håsjö har som exempel inga skrifliga anteckningar i mer än 100 år efter digerdöden
först 1468 återfinns ett dokument om jordköp i Amner i Håsjö.

Hur kom det sig då att Västanede i dags datum hör till Håsjö socken

1528 får två Svedjebröder en Västanedebonde samt nio Hällesjöbönder arrendera
Norges kronas avradsland i södra Hällesjö. Svedje och Västanede bekräftas då höra Hällesjö socken.
Dokumentation från 1536 fastslår då plötsligt att Västanede tillhör Håsjö socken.
Uppenbarligen förändrades sockenindelningen vid den tiden.

Åter en anknytning till omvärlden, 1536 kommer Jämtland under Dansk krona då Danmark
tog kontroll över Norge, I Sverige har Gustav Vasa just kastat ut Danskarna.
Som Kuriosa kan sägas att Gustav Vasa dock aldrig fick vara kung över Jämtland.

Under senare delen av 1500-talet dvs efter Gustav Vasa dvs under Erik XlV, Johan lll och
sigusmunds tid fram till Hertig Karl så växte Västanede till sig dock fortfarande inte under Svensk flagg.

1568 upptas en gård i skattelängden, 1571 nämns Måns Larsson och Lasse Eriksson.
1600 nämns Gudmun Persson Olov Larsson, Olov Jonsson och Lars Olsson
1615 Lars Olsson, Olof Jonsson och Olov Larsson.

Drottning Kristina "fick" Jämtland vid freden i Brömsebro 1645 men i realiteten blev
Jämtland riktigt Svenskt "for ever" först 1677 efter 100 år av strider och ockupation.
13 gånger bytte Jämtland nationalitet.
Östersund har då fortfarande inte sett dages ljus som stad. Gustav den tredje skapade staden 1786.

Idag har Västanede Håsjö nya Kyrka mitt i byn och församlingarna Håsjö och Hällesjö är
sammanslagna. Detta skedde på den här sidan milleniumskiftet.
Trätan om vilken socken man tillhör kan alltså skinläggas.

Varför Västanede som tidigt hade prästen i Hällesjö och var en annex-socken till
Ragunda nu hör till Bräcke kommun kan man ju fundera över.

Söker man på webben efter Kälarna får man ingen träff före 1900 så Kälarne får betraktas
som en "modern" logistisk förort till Västanede med omgivning där man förlade järnvägen.

Detta är personliga funderingar med inslag av fakta från vår historia och dokument från Erik Svedevall
--- fyll gärna på och rätta innehållet - vi vill ha fler namn på bönder och gårdar ---

maila mig webmaster
/ Peter på antes