Byggnadsvårdspris - Jämtlands Hembygdsförbund - Heimbygdas

2007 tilldelades Grannäsets värdshus Svedje 1:11 Håsjö
Heimbygdas Byggnadsvårdspris 2007 för återanvändning av överloppsbyggnad
Grannäsets "Gårdsbutik och Kök" är ett bra exempel på hur en överloppsbyggnad fyllts med ny verksamhet
och därmed kunnat bevaras på sin ursprungliga plats i gårds- och bymiljön.

Under de senaste årtiondena har man visserligen kunnat se hur hel del ladugårdar fått ny användning
som lokaler för småindustri, hobbyverksamhet eller boende men även alltför många ladugårdar som nu,
några årtionden sendan de små jordbruken lades ner, fått förfalla långt bortom räddning.
Det finns ofta inga restriktioner som förhindrar detta förfall, eller ekonomiska möjligheter för samhället att
styra över den utvecklingen. Därför är det säsklilt intressant att uppmärksamma initiativ som kan bira till att allmänhet,
organisationer och fastighetsägare kan se betydelsen av att vårda och nyttja dessa enkla men viktiga inslag i
den historiska bilden av en by eller gård.

Vi Gratulerar Eva och Dan Forslund som då drev Grannäset till uppmärksamheten.

MEN NU

Driver Theresa Flatmo Grannäset

läs mer på

www.grannaset.se