2008 Fyllde Västanede 675 år

Västanede är medeltida och första konkreta spåren av Västanede hittar vi 1333 i samband med
ett gåvobrev av en herr Jorunde bosatt i just "Waestan Eid"

Det är givetvis svårt att säga när något startar och slutar.
Historiens vingslag är många och det är inte lätt att hitta all information ... om den nu finns.
Det är alltså svårt att säga när Västanede blev till, och exakt VAD är Västanede.
I det här smmanhanget har Byföreningen format Västanede med de närmaste relaterade byarna.
Inte minst Ede, utan Ede inget väster om Ede säger entusiasterna mellan sjöarna.

Naturligtvis har det funnits verksamhet i trakten även före 1333
Det här är dock den äldsta dokumentationen man hittat.

Trakten vid sjörna med en axel Från Ede över Svedje till Västanede by var grogrund för jordbruket
Därtil har flera gårdar fått egna namn på kartan som ett har ett ursprung härfrån.

Låt oss fira att Bygden har gamla traditioner

1333 är en jämn och bra siffra att fira - den blir 675 år under 2008

1333 hur såg det ut då ?

Västanede hörde till Jämtland som hörde till Norge.
Kung över norge var då på sätt och vis en svensk, Magnus Eriksson.
Hertig Magnus var son till Erik gift med en Norsk prinsessa.
Magnus blev tillsamman med bror Valdemar mördad.
Denna tragedi utfördes den tredje äldre brodern Kung Birger vid Nyköpings gästabud 1317
Håkon som var kung i Norge dog strax efter och Magnus ärvde då tronen.
Magnus kröntes inte förrän 1336 då han blev myndig och även blev Sveriges konung.

1333 bröt ett uppror upp bland stormännen i Norge på Östlandet.
Vad som hände i Västanede kan vi bara gissa.
Vet ni något så hör av er.. den historien får vi pussla ihop själva.

En sak är dock säker. Även i Västanede gick man då mot en katastrof.
Digerdöden bröt ut (förmodligen 1348 eller 1349) och ödelade stora delar av bygden.
Pesten spreds från Norge till Sverige och Jämtland blev hårt drabbat, dödstal på 30-40 %
Är det någon som vet hur det drabbade gårdarna i Västanede med omgivning ?

--------------------- Borg ---------------------


--- fyll gärna på och rätta innehållet - vi vill ha fler namn på bönder och gårdar ---

maila mig webmaster / Peter på antes